PIT–38. Co to takiego?

Każdy zysk pochodzący z kapitałów pieniężnych nabytych przez inwestora musi zostać rozliczony w rocznym zestawieniu. W tym celu wykorzystuje się formularz PIT-38. Warto pamiętać, że taki dochód objęty jest podatkiem w wysokości 19%. Jakie przychody rozlicza się w PIT-8 i jak zrobić to prawidłowo? Poznaj najważniejsze zasady oraz terminy!

Które przychody trzeba ująć w formularzu?

PIT-38 służy do rozliczenia przychodów kapitałowych. Są to m.in.:

  • odsetki z lokat;
  • odsetki z depozytów bankowych;
  • przychody z obrotu papierami wartościowymi;
  • dywidendy.

Warto wiedzieć, że nie trzeba rozliczać w formularzu zysków z oprocentowanych rachunków, funduszy inwestycyjnych czy zysków z bankowych lokat. Za to odpowiedzialne są instytucje, które nimi zarządzają. Na własną rękę należy jednak rozliczać obligacje czy akcje, kiedy zostają sprzedane. Przychody kapitałowe nie są rozliczane wraz z innymi dochodami, ale właśnie na osobnym druku PIT-38. O obowiązku rozliczenia rocznego w tej formie mówi szczegółowo Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według jej zapisów PIT-38 to deklaracja dla podatników, którzy nabyli zyski m.in. poprzez:

  • odpłatne zbycie papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych czy realizacji praw z nich wynikających;
  • przejęcie akcji w spółkach prawa handlowego mających osobowość prawną (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną);
  • odpłatne zbycie waluty wirtualnej.

Dane niezbędne do rozliczenia PIT-38

Żeby prawidłowo uzupełnić druk PIT-38 należy zgromadzić informacje o swoich przychodach z kapitałów pieniężnych w roku rozliczeniowym. Zwykle wystarczy dokument z domu maklerskiego w formie PIT-8C. Jeśli jednak prowadzić kilka kont inwestycyjnych i korzystałeś z usług kilku pośredników, od każdego z nich powinieneś uzyskać taki formularz osobno. W deklaracji PIT-8C biuro maklerskie informuje o uzyskanych przez podatnika przychodach pochodzących ze sprzedaży akcji i obligacji oraz poniesionych kosztach przez cały rok podatkowy.

Wszystkie niezbędne dane powinieneś uzyskać od swojego pośrednika najpóźniej do 1 marca w roku złożenia deklaracji za rok poprzedni.